O nás

Posláním Nábytkové banky Libereckého kraje, z. s. (dále jen NBLK) je snaha o využití nábytku
a vybavení pro domácnost, který by jinak skončil jako odpad.  
Tímto způsobem by se chtěla NBLK podílet na snižování produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji
a zároveň tím pomáhat lidem v sociální a finanční nouzi.

Cílem NBLK je získávat zdarma nepotřebný nábytek a vybavení pro domácnost od dárců a tento formou materiální pomoci přerozdělovat prostřednictvím smluvních organizací potřebným.

NBLK spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, které pracují s potřebnými.
NBLK sama nerozhoduje o konečných příjemcích materiální pomoci. Materiální pomoc je potřebným zásadně poskytována na základě oprávněné žádosti smluvní organizace, která je v kontaktu s potřebnými lidmi.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021


Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.,                                                                               
Zapsáno pod spisovou značkou: L 12913 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
zapsáno 25. 1. 2021

IČO: 09836578                                                            
Číslo účtu: 2701929225/2010